Δείτε εδώ τους πρόσφατους ισολογισμούς της εταιρείας μας.

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014
Ισολογισμός
31ης Δεκεμβρίου 2014

7η εταιρική χρήση
(01.01.2014 - 31.12.2014)

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013
Ισολογισμός
31ης Δεκεμβρίου 2013

6η εταιρική χρήση
(01.01.2013 - 31.12.2013)

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012
Ισολογισμός
31ης Δεκεμβρίου 2012

5η εταιρική χρήση
(01.01.2012 - 31.12.2012)

Κοπή Ρολών

Διάτρηση Φιλμ

Παραγωγή Φιλμ

Εκτύπωση Φλεξογραφίας

Ενοποίηση Υλικών Λαμινάρισμα

Σακουλοποίηση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ