Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Αποτελούνται από τον χώρο παραγωγής και διαμόρφωσης της πλαστικής συσκευασίας, από τον χώρο εκτύπωσης και από τον αποθηκευτικό χώρο των πρώτων και βοηθητικών υλών.


Εγκαταστάσεις

Κοπή Ρολών

Διάτρηση Φιλμ

Παραγωγή Φιλμ

Εκτύπωση Φλεξογραφίας

Ενοποίηση Υλικών Λαμινάρισμα

Σακουλοποίηση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ