Η ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες που σχετίζονται με την τεχνολογία της συσκευασίας.

Κοπή Ρολών

Διάτρηση Φιλμ

Παραγωγή Φιλμ

Εκτύπωση Φλεξογραφίας

Ενοποίηση Υλικών Λαμινάρισμα

Σακουλοποίηση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ