Τμήμα παραγωγής φιλμ

Η εταιρία παράγει φιλμ πολυαιθυλενίου (ΡΕ) σε διάφορες διαστάσεις και πάχη. Έχει την δυνατότητα να παράγει φιλμ χαμηλής πυκνότητας (LD) και υψηλής πυκνότητας (HD) για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Τμήμα εκτύπωσης φλεξογραφίας

Η επιχείρηση μπορεί να εκτυπώσει μια μεγάλη ποικιλία υλικών (ΡΕ,ΒΟΡΡ, ΡΡ CAST, PET κ.α) έχοντας γραμμές εκτύπωσης μέχρι οκτώ χρώματα και απόδοση υψηλής ανάλυσης. Η συνεργασία με τα καλύτερα pre-pressγραφεία και η χρήση των καλύτερων Ά υλών εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση του δημιουργικού θέματος πάνω στην συσκευασία του πελάτη.

Τμήμα ενοποίησης υλικών – λαμιναρίσματος

Η επιχείρηση μπορεί να ενώσει τους διάφορους συνδυασμούς των υλικών συσκευασίας που απαιτεί η φύση του προϊόντος του πελάτη με κόλλες χωρίς την προσθήκη διαλυτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται διάφορες απαιτήσεις της συσκευασίες όπως φραγμός διαπερατότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος με το εξωτερικό ή ο εγκλωβισμός της εκτύπωσης ανάμεσα σε δύο υλικά (πχ ΒΟΡΡ με Αλουμίνιο και πολυαιθυλένιο κ.α.) και πολλές άλλες εφαρμογές.

Τμήμα σακουλοποίησης

Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να δημιουργεί σακούλες τύπου wicket και να τις ομαδοποιεί για χρήση από αυτόματες συσκευαστικές μηχανές ή και για συσκευασία με το χέρι. Οι τύποι που μπορεί να παράγει είναι πολλοί και διαφορετικοί και προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη.

Τμήμα κοπής ρολών

Επιχείρηση διαθέτει τον εξοπλισμό ώστε να μπορεί να παράγει ρολά για συσκευαστικές μηχανές ή για άλλες χρήσεις σε ότι διάσταση απαιτείται από την συσκευασία του προϊόντος του πελάτη.

Τμήμα διάτρησης φιλμ

Ο εξοπλισμός που διαθέτει η επιχείρηση της δίνει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει μίκρο- ή μάκρο- διάτρηση τόσο σε ρολά όσο και σε σακούλες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ